Katalog Stron - Prostak.pl.

Witamy prawdopodobnie w najprostszym i najlepszym, katalogu stron Internetowych Prostak.pl

Inne linki w tej kategorii

 • salon kosmetyczny Kraków
  Nazywam si? Jolanta Skrzypek. Pracuj? od 25 lat jako kosmetyczka i w?a?nie to zainspirowa?o mnie do stworzenia swojej strony internetowej, a konkretn? inspiracj? by?y moje klientki, które mam od lat sta?e i „wierne” (dzi?kuj?) b?d?ce potwierdzeniem skuteczno?ci proponowanych przeze mnie zabiegów i kremów. Kontynuuj?c my?l Owidiusza "Najpi?kniejsza z kobiet ga?nie je?li zabiegów nie czyni dooko?a swej toalety, cho?by mia?a czar bogini" mog? odpowiedzie? z ca?? odpowiedzialno?ci? i by? tego przyk?adem, ?e w tej sentencji jest prawda. Je?li do?o?ymy do tego konsekwencje w dzia?aniu i ?wiadom? piel?gnacj? mo?emy rozci?gn?? "proces starzenia si? naszej skóry w czasie". Co to znaczy ?wiadoma piel?gnacja? No w?a?nie - chodzi o wiedz? na temat skutecznego dzia?ania kremów, ich przenikania w g??b skóry oraz trafnego wyboru zgodnie z wiekiem i potrzebami skóry. Cz?sto kupujemy kremy i inne ?rodki do piel?gnacji na zasadzie "chybi? trafi?" wydaj?c pieni?dze na kolejne eksperymenty i po miesi?cach stwierdzamy, ?e to nie dzia?a albo efekty s? mierne. Po to s? m.in. w?a?nie gabinety kosmetyczne i do?wiadczone w tej dziedzinie osoby, które mog? pomóc zachowa? jak najd?u?ej urod?. Po 25 latach pracy mog? ?mia?o powiedzie? - "Wiem jak Ci pomóc".
 • Przed?u?anie rz?s Gdynia
  Profesjonalna stylistka paznokci Ewelina G?ogowska - Rumia, Gdynia. Makija? ?lubny, dzienny, makija? wieczorowy i na ka?d? okazj?. Paznokcie artystyczne i ?lubne - zdobienie, przed?u?anie paznokci, manicure i pedicure. Sztuczne rz?sy Nouveau Lashes - przed?u?anie rz?s.
 • Salon kosmetyczny Pruszcz
  B?d? pi?kna dla innych z my?l? o sobie ! Dla nas jeste? wyj?tkowa. Studio Kosmetyczne Pruszcz "Queen Nail" Salon Queen Nail w Pruszczu zajmie si? Twoim pi?knem kompleksowo. Wykonujemy zabiegi (przed?u?anie rz?s i paznokci, kosmetyka twarzy, pedicure, manicure itp.) dok?adnie dopasowane do indywidualnych potrzeb. Nasza praca jest nasz? pasj?, co szczególnie wida? po ilo?ci szkole? i certyfikatów, które posiadamy
 • ANAT AGNIESZKA KMIE? perfumy orientalne
  W internetowym sklepie ARABIAN NIGHT oraz dwóch punktach w Warszawie poczu? mo?na atmosfer? Orientu zatrzyman? w od?ywczych olejkach do cia?a lub korzennych perfumach. W rozleg?ym, lecz jednocze?nie precyzyjnie skomponowanym asortymencie znale?? mo?na te? afryka?skie czarne myd?a perfekcyjnie wp?ywaj?ce na kondycj? skóry, ponadto wprowadzaj?ce w stan relaksu. Zalecamy, aby wypróbowa? autentycznie nawil?aj?ce balsamy oraz mas?a do cia?a zawieraj?ce mnóstwo naturalnych sk?adników. Idealnym pomys?em na podarunek s? za to dekoracyjne buteleczki do olejków zapachowych albo perfum. W celu odnalezienia kompletnej propozycji ARABIAN NIGHT oraz norm mo?liwej wspó?pracy z firmami, zapraszamy na nasza stron? internetow?.
 • Niezawodne tanie kosmetyki i sprz?t kosmetyczny
  Centrum Prestige ma przyjemno?? zaprezentowa? swoj? ofert?. Szczegó?owy katalog towarów pomo?e szybciej znale?? kosmetyki profesjonalne. Profesjonalne i tanie kosmetyki oraz najwspanialszej jako?ci sprz?t kosmetyczny. Sprawimy, ?e Twoje zabiegi usatysfakcjonuj? ka?dego klienta. Mamy ogromny wybór wszelakich kosmetyków i balsamów do twarzy. Proponujemy kremy do piel?gnacji ca?ego cia?a i wy?mienitej jako?ci akcesoria. W celu lepszego poznania naszej ró?norodnej propozycji zapraszamy do serwisu.