Katalog Stron - Prostak.pl.

Witamy prawdopodobnie w najprostszym i najlepszym, katalogu stron Internetowych Prostak.pl

Inne linki w tej kategorii

 • Tworzenie stron Rybnik
  13design to agencja reklamowa, której specjalno?ci? jest tworzenie stron www oraz materia?ów graficznych takich jak wizytówki, loga, banery czy plakaty. Us?ugi, które ?wiadczymy s? na najwy?szym poziomie. Tworzymy profesjonalne i atrakcyjne wizualnie projekty graficzne w niskiej cenie. Zapraszamy serdecznie na nasz? stron? www aby zapozna? si? z nasz? ofert?.
 • Balony reklamowe - Kad?o
  Centrum reklamy KAD?O istnieje prawie ?e od 30 lat i przez ten okres zas?u?y?a na cz?onkostwo Polskiego Stowarzyszenia Dekoratorów Balonowych. W naszej ofercie znajdziecie nadruki sitodrukiem, offsetem i tampon - drukiem na ró?norakich gad?etach reklamowych, a nasz? produkcj? w du?ej cz??ci stanowi? balony lateksowe i foliowe w ró?norodnej kolorystyce i rozmiarach, jedno i wielokolorowe z indywidualnym logiem kontrahenta. Przy tym oferujemy balony – foliowe, gumowe, na wentylator, czapki, d?ugopisy, daszki kartonowe, flagi, kubki, fili?anki, chor?giewki, zapalniczki, breloczki, pi?ki pla?owe, otwieracze do butelek, parasole, popielniczki, zegary ?cienne oraz torby foliowe.
 • Akcesoria reklamowe
  Reklam? jak i profesjonalne us?ugi poligraficzne proponuje - zak?ad reklamowy oraz pracownia reklamy Delight ?ód?.

  Zajmujemy si? ca?o?ciowym prowadzeniem kampanii marketingowych od analizy, poprzez kreacj? i zak?adanie graficzne a? do produkcji reklamy.

  Sami projektujemy i sk?adamy publikacje b?d? wykonujemy na podstawie projektów nam dostarczonych. Bezustannie poszerzamy swoj? propozycj? reklamow? aby skutecznie osi?gn?? ka?dy cel rynkowy.

  Nasza praca opiera si? na naszym do?wiadczeniu designerów, którzy zajmuj? si? od lat fotografi? i grafik? reklamow? gromadz?c do?wiadczenie i przekazuj?c je m?odszym pokoleniom. Wpadamy na coraz to bardziej nowatorskie i skuteczniejsze formy przekazu reklamy !

  Wszystkie projekty które wykonujemy oraz projekty gad?etów reklamowych poprzedza konkretna wizualizacja w programie graficznym i widok gad?etu reklamowe z ró?nych p?aszczyzn patrzenia, Zarazem nie ka?dy gad?et jest taki sam do wszystkiego podchodzimy indywidualnie. Naszym g?ownym celem jest skuteczne i trwa?e budowanie wizerunku poprzez przede wszystkim gad?ety i akcesoria promocyjne.

  Przedsi?biorców z ?odzi oraz klientów z Polski zapraszamy na obywatelsk? 128, p?ynnie mówimy po angielsku.

  Nasz? niew?tpliw? zalet? jest indywidualne podej?cie do klienta i 12 godzinna prawie ca?odobowa dost?pno??.

  O naszych umiej?tno?ciach ?wiadcz? liczne wyró?nienia i certyfikaty, które otrzymali?my w licznych konkursach.

  Zapraszamy do dzwonienia !
 • Filmy reklamowe
  Oferta agencji promocyjnej Prosper to filmy reklamowe do wykorzystania w ró?nych mediach oraz w kinach lub te? dla wewn?trznych potrzeb firm. W jakich formatach nagrywane s? filmy promocyjne? Produkcja filmów do emisji w TV oparta jest o ró?ne formaty, w zale?no?ci od mo?liwo?ci technicznych konkretnej stacji telewizyjnej. Pomijaj?c szczegó?y warto nadmieni?, ?e s? u?ywane dwa poziomy jako?ci obrazu, czyli SD oraz HD. Format HD stosuje si? w dwóch zasadniczych rozdzielczo?ciach: HD 720P i FULL HD przy 25 klatkach na sekund?, skanowanych progresywnie. Produkcja filmowa do kina oparta jest na platformie Digital Cinema Initiatives. Platforma ta opisuje precyzyjnie parametry wytwarzanych filmów. Filmy do internetu przygotowywane s? w formacie FULL HD, a nast?pnie konwertowane do ró?nych rozdzielczo?ci zale?nie od struktury i parametrów danej strony lub serwisu.
 • Kosze ?wi?teczne
  Specjalnie przygotowane kosze ?wiateczne, komponowane wy??cznie z produktów ekskluzywnych i
  niedost?pnych masowo na polskim rynku. Najwy?sza jako?? i najlepszy smak s?odyczy oraz produktów
  gourmet food. Zamów kosze ?wi?teczne uznanej marki Nobilia – wspania?y prezent dla Twoich bliskich.
  Jeste?my liderami rynku s?odyczy reklamowych w Polsce.